masterhead masterhead  masterhead

Former Members

  • Each member is listed in the section which is his/her last posiotion in this laboratory.
  • All former students are listed in the "Student" section.
  • Present affiliations are listed only if they are opened in a web.
  • History of our laboratrory including person's is explained in the "History" page.

Faculty

Idaku Ishii, Hiroshima University
Koichi Hashimoto, Tohoku University
Shingo Kagami, Tohoku University
Akio Namiki, Chiba University
Takashi Komuro, Saitama University
Carson Reynolds
Akihito Noda, Kochi University of Technology
Yasuaki Monnai, University of Tokyo
Hiromasa Oku, Gunma University
Alvaro Cassinelli
    City University of Hong Kong
Niklas Bergström
Yuji Yamakawa, University of Tokyo
Yoshihiro Watanabe
    Tokyo Institute of Technology
Lihui Wang, Soochow University
Keisuke Koyama, Osaka University
Osamu Fukayama, CiNet
Taku Senoo, Hokkaido University
Masahiro Hirano, University of Tokyo
Hyuno Kim, University of Tokyo
 

Visiting Professor / Visiting Research Fellow / Research Associate / Research Fellow / Academic Support Staff

Andrew Kirk, McGill University
Neil McArdle
James Gourlay
Yoshihiro Nakabo, AIST
Graziano Chesi,
    The University of Hong Kong
Alain Goulet
Stéphane Perrin
Ryosuke Mori
Dirk Ebert
Naoko Ogawa, JAXA
Kohei Okumura
Alessandro Pieropan
Zhipeng Wu
Osamu Hoshuyama
Makoto Shimojo
Norimasa Kishi
Hirofumi Sumi
Chikara Miyaji
Yasunori Ishikawa
Seohyun Lee, University of Tokyo
Yunpu Hu
Kenichi Murakami, University of Tokyo
 

Visiting Researchers

Akifumi Kutsukake
Kenji Tajima
Yoshihiro Akiyama
Tjhang Theodorus
Tetsuo Ito
Yucel Ugurlu
Takuya Ota
Masahiro Yamada
Hiroshi Shimizu
Takanoshin Watanabe
Takeshi Tokita
Genta Matsukawa
Soma Shiraishi
Yoshikazu Nitta
Yuriko Komatsu
Yuki Odaka
Shinji Kawakami
Takuya Ogawa
Yukihisa Karako
Hiroshi Imai
Murtuza Petladwala
Yao Pan
Shoji Yachida
Hisashi Inamura
 

Graduate Students

Toshihiro Aono
Toshiharu Mukai
Nobuo Takayanagi
Idaku Ishii
Takayuki Ishida
Kouichi Yano
Yoshiko Yamaguchi
Yasuhiko Watanabe
Hirotsugu Yamamoto
Tomohira Tabata
Kentaro Ito
Hideyuki Sakaida
Sadato Akahori
Takashi Owaki
Akio Namiki
Makoto Naruse
Kazuya Ogawa
Akane Okuto
Yoshihiro Nakabo
Birloni Ferenc
Daisuke Kawamata
Takashi Komuro
Kenji Tamura
Hajime Murai
Hidenori Fujimura
Joo Yongseok
Hiromasa Oku
Shingo Kagami
Makoto Shinkai
Yoshiro Imai
Wataru Kishimoto
Daisuke Takeuchi
Masato Takemoto
Takamasa Yamano
Naoko Ogawa
Yoshio Ugai
Yuichi Kasahara
Theodorus
Takashi Komai
Daisuke Shiokata
Anchelee Davies
Kotaro Yoshimoto
Yoshihiro Watanabe
Tatsuya Ishihara
Takahito Ito
Takashi Osuki
Noriatsu Furukawa
Taku Senoo
Toshiaki Ogino
Kazuhiro Terajima
Soshiro Makise
Kota Yamaguchi
Atsushi Iwashita
Satoru Mizusawa
Keitaro Yamamoto
Takeshi Hasegawa
Yusaku Kuribara
Kentaro Kofuji
Kazuhito Tanaka
Tetsuo Hatanaka
Hiroshi Hosoya
Sho Morikawa
Yuji Yamakawa
Takumi Yoshida
Toshitaka Kuwa
Kenichi Sano
Ryoya Sugano
Takashi Nakashima
Kohei Hitoshi
Yuki Hirobe
Daiki Yoneyama
Koutaro Furukawa
Koutaro Itoyama
Yoshiyuki Ohiwa
Hiroaki Ohno
Shintaro Kubo
Hiroki Shibayama
Hideki Takeoka
Atushi Matsutani
Yohei Miura
Kazuma Murao
Kohei Okumura
Yusuke Arai
Wataru Ikarashi
Hiroshi Otsuka
Michitaka Kondo
Yoshiyuki Tabata
Daniel Heffernan
Hiroki Deguchi
Shisei Nakano
Shota Matsuzaki
Keiko Yokoyama
Lihui Wang
Shouren Huang
Takehiro Niikura
Tomohiko Hayakawa
Hiroki Gohara
Yuko Zou
Keisuke Tada
Tomoki Tamada
Shohei Noguchi
Kohei Matsumoto
André Kenji Horie
Kotaro Kitagawa
Yugo Katsuki
Yasuhiro Takashita
Aya Takahashi
Naoki Matsuzawa
Takuya Matsumoto
Chihiro Watanabe
Takayuki Sakai
M. Sakti Alvissalim
Hajime A. Umemura
Gaku Narita
Tomoki Hatanaka
Ryota Yonezawa
Yushi Moko
Kenichi Murakami
Hyuno Kim
Tomohiro Sueishi
Leo Miyashita
Yuki Ataka
koichiro Ito
Toshiyuki Kato
Kenjiro Saito
Sho Tatsuno
Yusuke Tsukamoto
Hiroki Nakai
Chaerim Yeo
Masahiro Hirano
Hikaru Amano
Tomoki Iwanaga
Kengo Kitaku
Hiroshi Sato
Kenta Shinya
Chia-Hui Chen
Yutaro Matsui
Michika Maruyama
Ken Iwasaki
Satoshi Tabata
Seigo Watanabe
Ojuro Yokoyama
Noriaki Endo
Takuya Kadowaki
Masashi Nitta
Ryosuke Higo
Yunpu Hu
Takahiko Ishikawa
Masahiko Yasui
Mikihiro Ikura
Haruka Ikeda
Ryoi Ito
Yohta Kimura
Yuki Kubota
Fumiya Shimada
Satoshi Tanaka
Haruka Nakane
Ryota Nishizono
Yuri Mikawa
Ryoma Hamasaki
Kentaro Fukamizu
Takatoshi Yoshida
 

Graduate Research Students / Research Students

Andy Chen
Li Jun
Björn Werkmann
Elias Freider
Danielle Wilde
Chye Connsynn
Daniel Henell
Anna Maria Modée
Jordi Puig
Nils Ståhl
Le Jeune Francois
Püren Güler
Irem Uygur
Waly Sene Tiana Julien
Arhab Alvin
Abitbol Elie
Lechat Camille
Abi Sleiman Christophe
Huang David
Alechou Tacite Lore Pascale
Cadre Franklin
Legrand Romain
Ivan Zdravkov
 

Technical Assistant, Faculty and Research Staff

Marc D Strauss
Hertrich Susanna Katharina
Benjamin Maus
Takeshi Hasegawa
Alexis Zerroug
Tomoko Hayashi
Mai Kuroshima
Eric Siu
Miho Tamei
Philippe Pinel
Chung, Wen-Ting
Mizuki Miura
Fenglong Liu
Yushan Ke
 

Support Staff

Taeko Hasejima
Mayu Nakamura
Tomoko Katsuyama
Mamiko Ueda
Rumi Komuro
Masayo Yoneda
Yukiyo Tajima
Masami Tamai
Risa Tabata
Yuko Fukai
Naho Udagawa
Noriko Miyazawa
Toshiki Toba
Shogo Kondo
Kimie Oya
 

Past Members' Photographs (Local)

1997      1998      1999     2000      2001      2002      2003      2004      2005     2006      2007      2008      2009      2010      2011      2012      2013     2014      2015      2016      2017      2018      2019     2020      2021      2022      2023       

Former Members' Local Page

From here  

Condolences

Our friend Dr. Jacqueline Kirk, killed in Afghanistan on Aug. 13, 2008. --> Details.  
Ishikawa Group Laboratory
Research Institute for Science & Technology, Tokyo University of Science
Ishikawa Group Laboratory WWW admin: contact
Copyright © 2008 Ishikawa Group Laboratory. All rights reserved.